ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ

Автор(и)

  • С.В. Клітний, м. Вінниця, Україна
  • Коломієць Алла Миколаївна, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

майбутній учитель, наукове поняття, методика формування понять, означення понять, прийоми логічного мислення, психологічні особливості засвоєння понять

Анотація

У статті показано, що формування наукових понять відіграє важливе загальноосвітнє та виховне значення, не лише тому, що воно готовить дітей до наукового, абстрактного мислення, а й тому, що готовить учнів до життя в умовах, коли від людини все частіше вимагається чіткість і точність у виконанні різних завдань. В епоху комп’ютеризації чи не всіх сфер життєдіяльності саме від чіткості й точності формулювання та виконання завдань залежить вчасність і правильність їх виконання. А це вимагає володіння людиною чітким логічним мисленням, в основі якого – сформованість наукових понять і вміння ними оперувати. Науковими поняттями в статті названо ті, що формуються в учнів під час вивчення різних шкільних предметів. Доведено необхідність спеціальної підготовки майбутніх учителів до формування в учнів наукових понять. Показано, що незнання вчителем психологічних і логічних основ і порушення методики формування наукових понять призводить до появи недоліків у знаннях учнів і їх невміння оперувати науковими поняттями. Наведені приклади неправильного засвоєння учнями понять. Запропоновані вправи на визначення рівня оволодіння учнями основними поняттями. Зроблено висновок, що майбутній учитель має бути добре обізнаним з психологічними механізмами та методологією формування наукових понять в учнів різного віку. Запропоновано в професійній підготовці майбутніх учителів відвести окреме місце для вивчення ними психологічних основ формування в учнів наукових понять. Відповідні теми можна ввести у зміст загальної або вікової психології на кожному з факультетів.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Коломієць Алла Миколаївна, м. Вінниця, Україна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики, інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано

2021-03-26

Як цитувати

Клітний, С., & Коломієць, А. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 232–236. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2642

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4