СИСТЕМА АКТУАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ І ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-106-114

Ключові слова:

вчитель початкових класів, життєві навички, навички XXI століття, професійні навички вчителя, педагогічна освіта

Анотація

У статті на основі аналізу сучасних запитів суспільства з’ясовано, що ринок праці нині потребує не лише наявності у фахівця диплома, а й певного набору життєвих навичок. Науковці з різних країн стверджують, що необхідні для успішної життєдіяльності в XXI столітті навички формуються ще змалечку, тому особливе завдання стоїть перед системою початкової освіти. У системі навичок XXI століття основними визначено когнітивні навички вищого рівня, жорсткі та м’які навички, цифрові навички та навички виживання. Автор статті доводить, що для формування в учнів певного набору життєвих навичок XXI століття вчителі початкових класів самі мають володіти системою відповідних професійних і життєвих навичок. Автором визначено, якими професійними та життєвими навичками мають володіти українські вчителі початкових класів, щоб підготувати учнів до успішної життєдіяльності в мінливих і непередбачуваних умовах. Стаття розглядає систему ключових професійних та життєвих навичок, які є необхідними для успішної роботи вчителя початкових класів. Автор аналізує сучасні вимоги до педагогічної діяльності та педагогічної компетентності, зокрема у контексті вимог сучасного освітнього середовища. Основні навички, а саме формування компетентності вчителя початкових класів, включаючи розвиток креативності, уміння працювати в команді, адаптуватися до змін у сфері освіти та ефективно взаємодіяти з учнями та їхніми батьками запропоновано до розгляду у статті. Представлено узагальнену систему навичок, які допомагають вчителям початкових класів ефективно виконувати свою професійну місію та сприяти гармонійному розвитку особистості учня в початковій школі. Дослідження вказує на важливість розвитку комплексу навичок, що охоплюють не лише педагогічну професійність, але й адаптацію до сучасних вимог соціокультурного середовища та вдосконалення комунікативних, технологічних та організаційних навичок учителя.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Жовнич Олеся Володимирівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Voogt J., Erstad O., Dede C., Mishra, P. Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of Computer Assisted Learning, 2013. 29(5), Р.403–413.

Коломієць А. М., Громов Є.В., Жовнич О. В., Коломієць Д. І., Івашкевич Є. М. Актуалізація навичок педагога, що необхідні для організації освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. № 65. С. 147-155.

Лазаренко Н. І. Тенденції професійної підготовки вчителів у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції.: дис. … доктора пед. наук : спец.. 13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти"; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна, НАПН України. Київ 2020. 571 с.

Жовнич О. Пріоритети професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів: аналіз європейського досвіду. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 2023. Вип. 68. С.50-60.

Teo T., Unwin S., Scherer R., Gardiner V. Initial teacher training for twenty-first century skills in the Fourth Industrial Revolution (IR 4.0): A scoping review. Computers & Education. 2021. V.170, 104223.

Baysal Z. N., Arkan K., Yildirim A. Preservice elementary teachers’ perceptions of their self-efficacy in teaching thinking skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010. 2(2), Р.4250–4254.

Kaya B. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz yeterliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2008.

Bowman M., Vongkulluksn V., Jiang Z., Xie K. Teachers’ exposure to professional development and the quality of their instructional technology use: The mediating role of teachers’ value and ability beliefs. Journal of Research on Technology in Education, 2020. V. 54. Issue 2. Р.188-204.

Sali G., Akyol A. K. Creativity of preschool and elementary school teachers and their students. Perceptual and Motor Skills, 2015. 121(3), Р.759–765.

Rich K., Yadav A., Schwarz C. Computational thinking, mathematics, and science: Elementary teachers’ perspectives on integration. Journal of Technology and Teacher Education, 2019. 27(2), Р.165–205.

Tornero B. Prospective primary teachers’ perceptions about their ability to use and teach thinking skills. Journal of Constructivist Psychology, 2017. 30(2), Р.127–145.

Cohen Zilka G. Teacher's Place as an Educator in Social Interaction, in the Digital Age, From the Point of View of Preservice Teachers Completing Student Teaching in Primary and Secondary Schools. Journal of Educators Online. 2022. Vol. 19 Issue 1, P.161-175.

Parmigiani D., Jones S., Kunnari I., Nicchia E. Global competence and teacher education programmes. A European perspective. Cogent Education. 2022.Volume 9, Issue 1. Р.123-131.

Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку : дис. … док. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2017. 532 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

СИСТЕМА АКТУАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ І ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 106-114. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-106-114

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають