№ 54 (2019)

					Дивитися № 54 (2019)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр.-Випуск 54 / редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2019. – 160 с.

Опубліковано: 2020-02-05

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 4