№ 42 (2015)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. — Випуск 42 / Редкол. — Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. — 471 с.

Опубліковано: 2018-07-12

Весь випуск