№ 53 (2019)

					Дивитися № 53 (2019)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 53 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2019. - 248 с.

Опубліковано: 2019-12-10

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 3

РОЗДІЛ 4