№ 52 (2018)

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 52 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – 465 с.

Опубліковано: 2018-06-01

Весь випуск